Индустри Невс

Истовар новонабављене опреме

2022-09-28

Данас смо купили нову производну опрему и наше особље је истоварује. Ово је сушара која се користи у нашој фарбари за сушење производа након фарбања.